VA Financing

b3ZXZzZVVUptdUkrTi80dmlnbENVYmVBUFloanVGdE1ObGVCMWF4SFhXZDNzRGNveTFSTWQyMExKT1d3VXh2ZThTelNaMldWcEJxcnJiR3FuZ3lLZk01Y1JOR0NyTW9TMlpDbTZPS21HcCtJVVFWclRNVnVIN01MTldQY09BSlpSNytQOEs3czZhd2IvZlZsNUhDSllxblo0aE50b1R2bUloWDAzZ3BsZkN4QVA5bkVVem9hMGs4aVJQTUt3c1I0RVZCQzNpTzNFdUZMSmpqd0dJT21sazQvQ0xLWFM3eDVCYzZocTEyb2lGU2lGbHoyb1FnT2xDam5QeHZlamdzNlRNQzhLcW5xb1VGU2RlNmVFc2J3dUNuUUdoWmthcU1zdE1vNUNyMFhJckx0eXJGemxJeTk1ZXZTUENrV3p4WXlYcXNEdjZpUmlZK2tRQ2ZtY00wZzJGR3NNRW9HdXl0dVdZNjlaVm5sTlBGQVFITkpRUTg1eHNzWUJNVyt0NSt4N3lxd2IwY2hPMDN0ZTZrQTlJU1c5bHNrM05jL3dsSFp5d0VjbTdXcXdYdXFKblBhUDhrVlN5TzAyc1pqOXFqQVZqU25yMHpQTkFmZGxtMzZpL2JCbjE0NEIvNWZDR014TFhoZXVNckEydTJ4YWpxaWoxenhMTnpQQmFIWDArZVpkLzhOK3VZVi9hdFRqR25FYXZLTGRwWHp0c1VtZkowaGNtbjVtYnZvUVFZVk4xdFNNQlFHd3cwcHNjMHNVUHY1dFo3cjg1a0hWL1ZhMzlBTXhEdWJMMHZPZW9CNXJQTnVWcktqSHYvRmYrbDlZOGh0WGRxcnNPYVRCd2txMkVVY0NKYzNnVW40YWtaV3U0eGFFckxkMFdmMlZ1cVlMNzB6N201WFZxd2NZbkFqWHZUcDlaYkM1R3hxTTc1SVY1dVM4TzY5OVJJUFlXNEN3eWFCOWppaG9rMi96cWU3L2FZSk5nMnhIUkduZTgwbDl3K09yK2dNMUNUNHVnV1lZeVdBY1hQWmlhc25QZXhoaUdMTGxSY2p2cmFEemZORkpuVDJGMXpTZ1V4TjA5Q2JDTnA1Q3YzS3hRUUxDbVRPTjBWVmFicXRicXorcnRpQnplajJ6UXBQVnpad2ZqOUNnOWlOTjYwWFl3WlFXcDQxUTZzdjVITHQvR091SExlZzgxMXFNbHlIZGdoSzRtZDNyYkZ4NTZWdjlqUDNzSUdaU2RZNEpIcFc1cWNhQkprT1NyaW5naFluYWlCWFQyODRIeFB2aTYrdGdEdkNhSDB3aEFNbmUvOWFQNUlWQzc2UmlqRU5SbVF4YkxDc3ZzSW4yTFpvUjJObGc3WEFVRXArSFVqejVxcHJJdkFwRlVYWnA0TkhsWXRXclY1S0NFV3NxUmpodUtva0doakQ5YWdwZzNNWlpnc0d0ODNVNGx3a3hDWURENXgvcnlsSmNVdkxsZnZIRFFua2ZvR0M5V3RKRUc4MUN6NmN2dWpEQ1BmWlZxQlVvSHp3L0ZyRXg4K3JuSXJLZG9EaE9BV3JxUjBRTXRGMlVBaVM1Rzh2Ym4vRGh6czRnQzJhTlNZejcvZzdibW1Qb21HUUNrQ1BuK2Z3OGxvYjJReFNjV2V6cTlkREJTNkYxczM5WUFDbGhFVHZlcHQyYkNXT2JMeE9IQnRwQ0R0dEpTL1Y5N1FBYVFTc2diQUJnd3BrcS9OSGIweGFia3VFNVk1UVNSc09idzRxcGVlejN6SFdySjlCNjJPd2l4UlJMQURYcC9Bdko4NEpQKytSRnhjbGNVT1NaNGE1VUpwWnJESmpuVE5xRUFCUkpkSnN2VE94dG5POTI1MHpabC9JNjhYMjVRYTg4ellwMzNHUUI1eEFJeFUydzBXa3RDbWs4L1hqNGF1bEVpd3ptU0FJaHRtVGVqSnRYM1Yyemp6SWZBdTE2SDdBZGQ2WC9lNmRlRW9ZVXIxd0NoVzNYWFo2VEhhOTNMbW1oNHV4UkpnRTU4bVowZ3ppY01ZQmFIQkIwNXFyT1lIUzVVbDZMK1gxZDE1Wjh6Wm41VjJORWo5NExxYmpvSFgzcldqNHoyNDJYcWx0TURWT1FrckU0QWh6bVBwWVdLWXBabnV3SU1YeGE2VVUrOEdoNnIydmoraTY0WVdmL2hHa3JNTmNMQTB6MENob2E3aldtZkdMMjJmYWdudXB2eXBLZ0ZiZSt2QnZ4ZGQ0VnloZjhBYUZhK0wyVzEwSERBcW9qNTZaTjM2QWE1Nkk2ZFpCcHBQOE5TYmF3UENHN09Qb05TZTljUENsUkNuc3RFL0RpVHI3ZCtFaUVZMVdqRURCSS9DYUhjNzczREZObTkxUUJxTTFpS29WS3M2Vm1Sc0sveXdac3ZOQ1M3UjZ4WWxleXN5eTBnbm9rdTNVNTgwVXYralh0dUY0ZEJjUDBCbS96YWwyL0syTGxaaG9rSXZFSGtzd2ZNRFV3Tjl5UnFmYU5HbzVCRFBGT2gvd29ERDJuWkozUGVPL0hvYVBqc0VoanRXQ0NoOTUraDVqKzBNS3pITSsvc3NzQ3hTTFZROFBIbGRYaDR1SUpSQ3FIV2J5a0tWVENKMzFVYTZMQjVNZmRKR013MUY4VEtOcnNacXpoWHExcjFYS3V4KzBxa0FQL0J5WFhWNFZpYUREd2h1bXNrd0piakI2QWVvNTl2dFFuOEVkWlo5ckVJUmtXL3liWXNESWpHSks2ejNBdFMwOFZYSXgwQ1hDRXdaRmRmK3ZVYklPL3pIVkxFVDdzUEJiNUZJOC96eVZMRm1Ic1NKSXNyazNTMDhN