Saphire / FHA – NHF Program

SzN0NHhXQktzaytqWUVmMEFaaHRNM2grdDlpMnVzbmROMW1FclpxRXlUTndYa0xJMnV1eUNLZytSZkdHTWpiVFlmK0NaNWF0Sjlqcnl6L2V2eTl2aTZPWlhjSWNrSGFBd204d3RpZFFoVmpHSjdtS2hEMktwbThWQmJFN3NhQmhVOXF2aDBWWERIRm1RZStIN0ZDNkF3NTRXTlpwMHVqU2h4QWR4M0FRcG1zc3Y1Z3h5ckJvL2hISUhYNWphU3JXalpHNGxrS3FYb01zM3lmNmxMSTRxT1U2eHNiMG1vSnhTNEVad1FRNk1IeXRVRThLbEpYUlV6d2pTZTRuWEs5b3dIdzlweVZ4L1JUQjcyRWdrQjkyWE83N21RVGNJT0h6N045MnBhNUl2OHE5bDkrUWd5akhQcXFPbHVWQVgzUjAvajlTSUx4eVFKdDB6YXV6ZUNlUGU2NVBKOTFMa2lvMitOenk0VFROaUIxR3IwT09wK1ZkdmZkVTF0RVkzOU1iZyt5LytrLzczZmdBVG9nRkgxUGM0ZWxZUGJIN0RBVGRJbE82bFUwMVBaVkVRMnFQU2k2c0REOGhLQklxZWwvbytrZGFMcnl0MHNNMzdXbFRtNlBkNnBBMHZVSmhBSnJGTzBPOFA4UzlwelV3VTRrSzNJWUdGU24zRU9lNWhjWkh0T21yMGtoeU1WZ1ZwY2JacTJjMEk0aGYxSEZtSFN2eVVRbDR3RkZFMTN5UFI0ZjhVTUxvQ1dLdFppRG9MNlpNS3MrS2NhdWo5bExXSG84Tmxpc2N6VVBRa1oxM0VsUitwVlBXUlNid1loTUJYQm1MOW13MHFqdk13eXdmcjcySW1RRlZJQkxtWXB0Ujc3WkYrL1FQMThwSWh3cWRUOVRUSEczZ05qZWpkYmRLQzBOZk9lS1IzWU4rVXBENHBuV2pYNW5sTlB4akY0L0UrckNTaEtNRlNPWElZci93enB2U0JJaHpiSnNCZWNta1Fra2xqaWtnNUxqbFBxcUxkaGxDWHBBZ091d3NZVEx6eEEyWmh5SXQxcVd2L29HaVA2UDVBbUNvYjQxRjE2Z0pYNXh1Uk94TUFTOGUzRWF5M2xhSkVqcUFrRTY2SkFqSHN3czAvdmprYmxrZnVCMDdTQ05YZ2FySUdhc3pRS2xRNVJtTlVlS3pCSUYvYkxMNnQwb0FtcERoK2VGVjRtekRtUDI5YkdIMnR0TStPZUtFeEg5Q1pjUlhZM0h1K1BSc2hwcWJoQUF4ZU9nS3JHQnVpTFZWQVJ4YitnRHorcVdOZHF2aExRaHZDaS9JVVJZTzlWNE9BUDNKY25tV2ZpY3NBMzVEcm1pVjBma0gxOWhSbUFFK0NWUnU3M0VPUm56cGRmaDMyV2ZPR1JOelhIbmtEWXo3a0NZQzFtSjlGb3p6L3Y3TmJraXJJNEJ5UE10UzZSYi81WU5FMFduRGtoZW0xTytvY1ZTL1cyNFRueHVTM0dQTDVobWxKTUQ2N3BrdC9KU0E3TEJGTVBlSldLNFRSN1d4bHhQL2orTnNyV1JVcmNaWi9mTDVVNk4yWDFEd0VPSDhBOHJudml0S2kyRHF4U1IrMVkyUURMNGtQbzd5RE03a2dwdjZmbno5b0xUN29FemJ4NEdPUGNLSCtEVGdEYkR4bUs1N3M5Wi9NZWVFT29lN3ZIUEVVcEcyWUJ2TnovV0FYYTBEa3V5ZHBSck52YWdRbnBKQlM2eWcvbTVRNllxVy82UDNHa0VFWWlVMFFYNXluY1R4UWFYWnZxRWpTU1FzNy9semJwUS9yakh5Y3dCNUpxcUhsOEM0Wk9HYjBpU2xTL3BTS0FVSFZpNVNaVU9RbVBnYzVoOWk4K1QrUmRnRXVicWxQNVpxbkpndGwyUDMybzg0ZkdQbFhlTXQwUW9YQjFBRmh1ejUxV0NCK0lxM0RuTUFJVjBWdDVWaVBoUzhsQ2k0WldMZUJCRXE0c3lNaEhXYjF3TFJQQlYwY09kbDhHODBubXpXMEJaaHU5TTVIZWdlU3kxNkRKdTJUVnFxYitWY0ZTbVVNSzFKYzBIZVQ3R0p1RFNJVlo1S1NyYURzM1lGeTRVditVSjlrYnZNVzkvRHdEcFYvYnZObDRUM0hueHlBcWlHWDlKM0RXME5kUFNwcVFjWU1BSDBlUkh5dVY0UStnZlVVM3FUeHMrZGlteGRXTFBsQ283ak5aNjFHMkNXLzNUT29BWUpEanBvNjFyNjhhMnpnbk5IUVg3SEhpWWc0MzRtakE3RGNabXBmMlY3RnNVVG1UQlJYb1Z2MmlmRkRoeWY3SGJMZEcxMkxSek5BcTA4bEVtclM1bW1Ld0pmdFo0V05DcHJmRU9XQU56c29nODlhMHEzS1ZoaFhNSHppdlJSRFpGSzJCQ21LWStZUWpaNk5GQUR3YTNmNHp5UjZvaXBxWTBVR2pNRWhTRkdaWEN3dDZJczNYQ21INVRNUXhCa3NEQjZUazlDRTJyVk56RDQ2S0h0N0dSM0Jib1FISWRxYndwNjFldFJ5MkNSOEFTN0E0dkdNY2g0