Are Credit Scores Used When Applying for a Loan?

Are Credit Scores Used When Applying for a Loan?

L3RVc3Y3NWlLVFY5MUZGSVFGa1A4NWJKT2lSRlZKLzdjWWNvSmZiblg2OGlGRXpQL0N4NWdPRnQ4SEtSZFNZRWRtNXd1OXlDV2JiNm4vVUtMSWFsaEIyeWsranlKZzJKK2xGT2hWdXJQc3BRSTV2VHd5K0VqRG5ra1lSdEhGUEYremVBVnp3S2lCcy9GZGw1cmYyZnlvY3JDbE5lUkVoYzkzTkMwZllBc0JjYkVoYmZIZUNteWJNWnU5VVE1ZFZWVjhsZjQ4aXZlbElBWUtIK2NFa2tjM3NrRFAvZnU4S0NvWnMweDFYYy9LbDJsOTUrZktrMXFpNlFRaGFvTEJHQ2NoT2RmUmdHS3ByUXRzZDRaZXpieHhaYUVLNUpjSk1UcnQwc1A5YkxmQWozTytnNUY0c2lxaTVUSFhaWGtuRGMwUmVtVGx4d2s5TGx2dWtBUXF1UDZuR3d0TWtHenVBQlBYbWl0OUNLQmtWL0JWcUVpYnA4akRYQXZ5TyszcWRjVlk5M1FyckNiSytxWUdSeVhWZU04MU9pdXJ4S1RaQTI0cTM5WlZhdGF5NTZIb3JuNW1pV2plTWFMcUVZN1p5Q3V4VDJZVGJDR2VFQnBFOWx3UXU4d28wNkxUbkZyZE0yUnlXVDA3SFFONFhqTzlUeUZ0Q0w1VC9TMHN4Q3RjcUdNNzJPWkhzWisveW1KN2k1YkhXKzUyMGYrYWoraHRvU2s5ZHJDT1JDYmlpd2dzaEp0SVZyTExMU0V2VVdyTlU5eGlmWTl4UUUzM0VhekhHOU9uUDVPUmllSUk4bFZseThlcHMrSmlvTmtxQllFMnhpQnkwZnBYczJwaUNQY2o1TVd6anYyeit0SElNYldPTmNUTFdHcWFiZG8rdXArYjNDaXErS1hZK05rT1dtaFBud2JaL3k5YXY4SWtXazdQbFRqRUFsV1ZwaFk1aFVEVkJsNklid3paa1E0b0doMlRPUXM2T2lvalZ5T1VWamZ3djk1NnA4ZHYzQkdXenhHakFreFBkMGl6M0VuNkZWQjZhREtvN0YvNTExM3hqMGYycW9uRkU4VTBtWHNTREhOMjN5d3plS2ZhUVA0SWJCSXBjVUIxZTV4SnRnWTZ6VXdxSjluMHh0cDZ0dVAvR2FDRHdzNnp1TEdaUDVZZHZ1SzJRRzFSUE54YmphbzM0RU1KUFExS1daS1Zxd25ocDNOYS9EbEpDS0Q0Y2EyaFFuRFBOTEh0MHZkZlhZdkxSZW5STFU1YUJ4TzdTTzF2QTdRbnJncHc1N0lhSmpkUGNwOUVJL0s4Z3NzaXFsNnpoN3BBREV3djNQNUU2OThvNEFGbWhGSDFFVFdpZWwrQVcvaFhSR1h6bGYwcHg2aUYvZDFDNjVrcHoxblVUNGJMWEJVb2xLemQzaTgxelh5WHpENlBRVWFZb1RlYk1GRVgrbTVFaFliR3h0emtkNHFuaFBmbUVHWHd4cFh6eDh5YmxFbDAzc25UdURwTk1aSVQ4NC92alBoQ1JGMW5iQVhSNG1STWVPdGJqaGtvbGVLMEN0ZndzMkFJSTU0ZkJkMU0wWEZCRjF0TnlHbUxkbHhBbWVVYitDT0p6VEpQTGVvbjJMeFROalBwTXZLcnQzQmpRaDJ3UTJVTGQ2M0kyL1lZK09LUGZSZ2JIOUo4eHlhMm9KaENJTGloUGt3RHA3YTVCRWZPYVE2UmdPQWV1WWJnMGhVMlFLL3lPOWRQZ3MvdFp6Z21hQmk1RzFjNG03RTNLYnNrYjZaS0RpdDRUUkMxSk56a3VibGwzclUyM0NPSkxiMldYV3ZPbG5TVXBpQmc3T2J1OW1NN3R3N0RJQzYyM0t5a3lKNzRhSVZnWW8xbExzZmpTcVhhVFNVMFJMM29mUlFMbHhudWRaZnZHM2loVmgveXl0Q2twdnRFT1hUeVJWd2pSazdTY1JvS2lCUGdjMmY1WTJybndvMUVtcmx2dHRJblBkQlBZNEFURkRuRDFYdmIxbUdWcUVHYWxsSTlrMTJ6eU14ZS9VVlBTTVYvQjB3RTBCL2tPdzE4V2F0bWQ2amw0MDBMQk9ndTZJM0lib3pPVlNzeDVIcjVnOWR0dXZUYUxnWThQSjE3Ykd6dVFyRnlEV29uR0VLQWk4OWFtWFlDMk9DRWFIL00zNHdiaWdxT21McEdZc3FsZXkvdHlnTGdNSm11YXFhK0lheEczY0tOY0U3bmQ0Y2NEeTFnblZPTm9SQSs3Y1RGMkYvblU2V29RanYvMnZnQmgxTEtOY3RteVpaVFh5R1BxWFJjb24za2tRNHZlelZ4WkhWbmx4QzhBaVpEaW5DNFlBVk1INjZMSE5SYkxwM3VYMmVWcjYzMWM2NFFlb1cyTEh6SUVzWWVKZE1lTWJaT1hHR0x0TmNvWEE4QUIvWkluSi80aGFLVlNQeEtyc2phcnJaNW55eTc5QWExUk1DZVQ4eVRpdU1SSUZTMVBaYWlnclFOZDYxL0R1MnQ1bUk3bW8yOVJSOW4va2dJY2ZNZ1lHVFZreC8vdUhtbFl0eHJVTENjaVkxY0NaSUlQQURsNmEvQVE5QzdNaXVrZGVnQ1lEVHRGQlpJSG5CMHlFeXRHMzE1MXcxZURDQmVBbVE0ZncrYjUrSFVkV1JiSElReHF1dWY3VloweDZrZVR0dmF2UkRNam5SM3pDbVYyK1QvQm5lQ3ZuR0hKZzIzK3BhcGFVT1lwbldINitxSDV5VjdLM09yYWFNckxpTnFoVHNqRXVNc1NIZVdxNlQ5Tit5MTZoMDJrVnNVVVdjMTFTQ01CSUFyek4yZ1JnWkxVV3BUcUtBZU8waHdTNmc0Qkxud1BtU1lxOEpOcEhhM0lTRVZYNk85S2t1MzVwZXhiSGE2VGd2T0lJdU1ERG1CVUlHaVVrckdXMW4xSHpDNzE4QVl5OTBQM1o0VXhMR2FKb0V5RVNBUlpxck5hbFBhSUhGakdvYzlxckJnZVRFd0ZlNkZJTmhUS0cxY1BhV3FkMVNJUU9UM2s2cWV3NmM4ZHI0YmMzVmhnY1BlSDhla3dxUjV1TERxYitSeUZQQkdPMGtyVTdCbHduVjFYYVVCY2JJcGVJYnJlOG1VbmJjN09sMFFoTDZiM0dNdTVySWIxVlZiRldsYWZKdzZQUXRXNlpSUk5NdUtNbkJjSVE0ek1HL3V0YzlubDNneElrQ0hvVnU2dEhFRGpEK01GNUl6UGxobExoNnBhQjRxQVA2WjVqK2tKU0V4MmY2T1dFVkxQTFlhbW1Xck0zaEtmN3BTQk9NcTdxMEwvU2YxSUVKSDNFeEp4RTV3TVZjRjBPRnlGR05jaEwrTGU4bnRkdWNxNlQ2YzdCYVFYRmxaMkJCQVNPRC9QWERvS1Y1a09qU2kvQnRvaThxUmgvMFlHcmd6WWE0NUU2Zk9pNlBUQ3VSTVd2VS8veE9mRkFjbEpuOWs0MnUzNDJxN0sydGFIQ3MvVG5OMW1aSUZtbFAzOHQrSGtNa2QrRFJlSThONUNBRHNwem1ZdHloRXdZTCtFTUlGU3QvcDNKRzlOVHRzQzZPRWRQQkZtckV6TUs3L21SbzFFUXJocWpCTkhVU3lkSG84ZWN2YnZLR2RnUjRidXp4MXVYRFFEVkJoK3JheGNNTlZoL29JVWVSelJzTThQaFlMaC90WXY0elkrUjZNL1NQRk5rUXVyRTd4cmthb2NKNCtKbkZadzkya1EzbThGOGJmS21ZU0QvbExXNjk1RGRjWjIxZkR4REd1MVVwcTFBM3ZaUXJFYktZNkRiS1cra3hjUWFDblRCY0RMR3hGTE9RZmlVYTB2YXhVSThBcjk4dThDRjJieVVCcDhLVEx6QU03dVladk5sK20rK0dNak9LT0M3UXpFN0N1VzFkQ0JTZ3MzNWRZeXJlNzdXSUdkcGlLNFMwdS8wdnlpVUY0c0kwdnNZVHNpWGVxRXkwQUJ0eDlhbVk2WnYvT3cvZjBWMkVSYkpiZUVtQlNvUnFSb1dVeGxhSVJIdzVYSjMrT3BkOTlWbngydmRRQUE2VlpESlVNdFVBZW9FdmkybG4yMDRLbEFheVpxOTA4T0VRQUZncDRJc3BKWHZQbWVTRlc3ditRNzFoaDRZL1NDSFZHTTQ3NGxDLyswRHEvcDNnTllmWENEWjlqZWFVTWRNWnRNNjNPUHhwY05pNUdTcE83MWpOVC9zeEwwRGlaVlZuUG51UFFOK2FIeHFWUUxrQzIrbks0WURUZHR5TkR6dFVSeVdGVXZOUUI2YlE0VnpPRXVYSnYva3htbkdzOWRyUnBnUnptSHVrMWVzNllEOTQ2ayt1bW42Q2duZXZZRlBjVnFZTFBCU2JsMHdNRzF0YjkybFRFZmxQT2hCRXFKbHd3ejZZWjROZGhPT2lMUWN1MUdxSm1jZktOb3hlZHlxbk5pLzdLeUUwbmRpUTZuNXAxUlhsNnMva0R3NzdFaFdlMTJod0FwbkFMV2diUWRNTWtCVytjTGdFQmNVYXdDemUvbGwxWnVvZzc1Q3NZV0NEaklWeFFhek9lOGphaWhPMGZvWGlBNGg4bzlna0lUVFZoNml1QitDeTVmN3dWclJodGs0TzkzaWh6QkdaSmFmUVBUN1MrL2ppVWtzR0xqbk1IMXRYa21PdzNKbk41SzczZE5TTkJBaVhadGtrTEl3dW0zRkJWcDQyODdUNFhISEVDaUVNYjJwMjRrQzM3R1pTSkRkaEUyY2Z4aUpnV2VpSHhmUCtJcEU5MG56L1RJYzJZOWQ0bVU3SWl3endUVEtSN3h4M2ZxMVAwWkNJYUk5SWlCdU12L2p2aDVnenNCWjBXcDgrRjl4SkVYRUwwcHY5VVU3SjU0TTJXSUZhb004WHZlalRmbHU5c2htZ1g4bVZMSFJEbWIzeDBuVThKOUJrSEpUM3IrRnJuM3c1eWtYVzVZNEZ6cHQwS1FpREJ2RCt0dXpCMFFhUWgxZzZzemkxVDZ1WTF0blpmaW1yMkJlcmlIakYvZjVEdE0zZ09PMk81OFh0d3F2TDZBVG9Cd25BS3haVkI1SUdoQUFEdmNSNkdjN2F6emtCTVVBVUlQWEc2KzhnbTE2ZEt6YlBkVWNCdEpVWnhGS3BvNE1xS0diY0x2NXorSmpnZHpVLzdlSjJhUGRrSWdPRWJhd1JDVjVYQXJtOU5XY3pUdnRMRGx1aFJ2bmVDZnFLbXF2ZWNvOERRd1NaTGtxUGNIYkp4WUN2YXc3cENoOHA4R29GZ3N5OW5QaDhxMERTZXFBRGdRbVZWRXlWRXIvWnJUbUMyQjJnQlV6c1pOQ3kyRVdOL0dkamRLeHk5Z08yMy91T0NXeVdpQlR6RHNXMDlJMVpqT05Vb3hnMWp1VnpYOWhBSTJmd3N2WGovQ1V2Nm1HWGdnc3BiQmNCOC9IbnFkZkRBTGs0MGVsOVRrMm9mbVJaTjJzeFBkV1YxcHA0TEcxMmJQU0p1QnhQRTU3MkhWa2xaVEFUMHVKZjdQQWdRd2hvYVRMT0RUNzFmNFd4eVhKeUhhdlU2MmFXMEJHYURhUU52NEh1dTNEZGNmcFVPcTdobDRTSjhzMGVldG9RZGVkVHlRV08xa1JQai9FTnFMVTlpbXhoSTFlajgrb1ZBYlRqTjFtVzlUREpNaG96bGxHVzNxcDFMOU1EU0w0UnN5N1JhdjIwWFhtK21UbDRlUUhuaGFldDJpeS9VSVpic2UvSDBpSUZ3S0kxNzh1UER0bmhBRHh4b0w4NXIzK3BNRFdJZ3cxMVZyL2NKNjNIV004cEJmUjZNa205SEdOYjJLTlRocGFldFR3dVRiQ24wWkpWaldJdnB5VlBubnBFcXJWaGk4ejJJUTNGY2tSdWxxVlJEMzU3VFZ6bGpBQUFVM1RZeHFRZDhrL0RFdTdMaFFvcENKSGJPNUV4b2ZES3JUUVZrbVV1cGluOGJOeVg5SktQNlVVaG12aHU2a0tSRDZRTDFYRGc2UUVXUE1MbjBLR0VlMTFyL1VwbDA4Y0Jjd1ZLajQxM1NWMzVwcldCNnFhM1hpcnFya0ZLSHJMK0g4WU90MlR5Uit0WStTb2JCYXJoQUxTM3ZCRW8rZkVGYUR2RHg4NFdNSEN4REVWTE5tMGJUSThYcTMwanl3UUMrMHZnUmtMdUhmeXd1QS9hNWs2d0J2U0FDNkpkNXRrc0JiY0VhRWhpczdydUorWUVibitoMkFxQWFwazg2WFdsaUllNW1QWlE4QkVHdTBHWWc9PQ==

Share this post